IPARD Proje Uygulamaları

Anasayfa Hizmetlerimiz IPARD Proje Uygulamaları

IPARD Proje Uygulamaları

Mevcut Durum Tespiti
Yapılacak yatırımın ve/veya sunulacak hizmetlerin kapsamına uygun hibe programlarının bütün yönleriyle incelenerek mevcut projenin uygunluğuna yönelik incelenmesi değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalar aşağıdaki hususları kapsar.

Projelerin Hazırlanması
İnşa edilecek tarımsal yapılara yönelik, taleplere, ihtiyaçlara ve mevzuata uygun şekilde mimari projelerin ( Vaziyet Planı, Statik, Sıhhi, Betonarme ve Elektrik Tesisatı) çizilmesi hizmetidir.

İzin ve Ruhsatların Alınması
İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesinin alınmasına yönelik tüm iş ve işlemleri kapsar.

Hibe Projelerinin Hazırlanması
- Teknik Projenin Hazırlanması
- Tekliflerin Toplanması
- İş planın Hazırlanması
- Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Başvuru Yapılması

Keşif ve Metraj
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numaralarına uygun olarak ve ilgili yıla ait birim fiyatlarının esas alınarak keşif ve metrajın hazırlanması hizmetidir.

İnşaat
Yatırımcı ile yapılacak sözleşme kapsamında ve sözleşme ekindeki teknik şartnameye sadık kalınarak anahtar teslimi hayvancılık işletmelerinin yapılmasına yönelik faaliyetleri kapsar.

Malzeme Temini
İnşaatı tarafımızdan yapılan işletmeler ile mevcut işletmelerinin talepleri doğrultusunda malzeme temini hizmetlerini kapsar.
Scan the code